Perhekodin isä Janne
Perhekodin isä Janne on koulutukseltaan lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö sekä sairaanhoito ja huolenpito) ja opiskelee sosiaalityötä yliopistossa (kandidaatti). Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lastensuojelutyöstä niin perhekodissa kuin nuorisokodeissakin. Lisäksi hän on mm. urheiluhieroja, NLP-ohjaaja ja NEPSY-valmentaja. Hän on suorittanut ylemmän yrittäjätutkinnon.

Perhekodin äiti Marjut
Perhekodin äiti Marjut on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK, Ttm ja hän on jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa WELMA-tohtoriohjelmassa pääaineenaan sosiaalityö.Hänellä on työkokemusta perhekotityöstä ja sosiaalityöstä yli viisitoista vuotta. Hän on toiminut Kelalla toimistonjohtajana kuusi vuotta. Lisäksi hän on Mindfulness -ohjaaja ja kirjaamisvalmentaja sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja.

Perhekodin ohjaaja Aili
Perhekodin ohjaaja Aili on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja perhekotityössä hän on ollut yli viiden vuoden ajan, mutta omaa laajan työkokemuksen sairaanhoitajana erilaisista työyhteisöistä. Aili on kouluttautunut RedKids -ohjaajaksi ja NEPSY -valmentajaksi. Lisäksi hän on ollut tunnelukkokoulutuksessa ja opiskellut skeematerapiaa. Lääkehoidon koulutuksensa hän päivitti 2018 keväällä.

Perhekodin ohjaaja Veera
Perhekodin ohjaaja Veera opiskelee terveystieteitä yliopistossa. Hänellä on työkokemusta lastensuojelusta vuoden verran. Hänen vastuullaan on perhekodin vapaa-ajantoiminta ja tallitoiminta, hän on ratsastanut yli 13-vuotta ja kouluttautunut lukuisien eri valmentajien opissa. Hän on käynyt nuorten turvakurssin ja hän on kuntonyrkkeilyn ohjaaja.

Kaikki työntekijämme kävivät keväällä 2018 tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen.
 
 Perhekodin vanhemmilla on kaksi omaa lasta; Veera 19 vuotta ja Vertti 17 vuotta.

Perheeseen kuuluvat koirat Rokki (sekarotuinen) ja Sälli (suomen ajokoira) ja islanninhevoset Athena frá Sandhólafärju ja Brýja frá Koiramäki, puoliverinen Von Brunn, shetlanninponi Ponikujan Liinu ja suomenhevonen Esaling. Tallikissan pestissä toimii Lilith, maatiaiskissa.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Koiramäen Perhekoti Oy (2347866-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marjut Jokela
0400 648277
marjut.jokela@koiramaenperhekoti.fi

Henkilörekisterin nimi

Koiramäen Perhekoti Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Koiramäen Perhekoti Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marjut.jokela@koiramaenperhekoti.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna